Trädgårdskurs!

Till hösten kommer vi att hålla kurs för alla som vill rita sin egen trädgård under handledning.

Läs mer på Barbros hemsida

http://www.tradgardsdesign.org