Stämma

Jag var på Arkitektstämma i helgen. Inspirerade att träffa kollegor men också lite bökigt att få stämman enig. Det känns lite som om vi landskapsarkitekter, inredningsarkitekter, planarkitekter och husarkitekter från Sveriges olika delar är lite som syskon i en stor familj. Vi bråkar och tjafsar om småsaker, vi gnäller om orättvisor och vi klagar på varandra. Den gemensamma grunden genomsyrar ändå alla samtal vid fikastunder och måltider. Härligt att tillhöra familjen!