Change!

Förändring ska till för att vi ska nå klimatmålen, det vet vi alla. För mig är förändring för det mesta bara positivt, jag får energi av förändring. Vi har gått från två till en bil i familjen, den förändringen kanske har varit bra för miljön men framför allt har den inneburit att vi rört oss mera. Nu lämnar Spadtaget lokalen på Kvarnvägen och flyttar till Stentorpsgränd. Det blir en förändring som innebär mindre yta att ha grejer på men också mindre yta att värma upp under den kalla årstiden. Pärmar och rapporter har rensats ut (Tack Annika!) och det är ju inte bara sorgligt att bli av med grejer det är riktigt skönt. Nu råkade några nätverkskablar för mycket åka på tippen med det får jag leva med.